Jumpmenu Module


 

Aktualności

OFERTY PRACY

OFERTA PRACY NR 1

Informacje o pracodawcy : Ośrodek Pomocy Społecznej Jastrzębie-Zdrój ul. Opolska 9
Tel. 32 434 96 57, fax 32 474 01 46, pok. 57, I piętro

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju zatrudni osobę na stanowisko asystent rodziny w wymiarze 1 etat

Czytaj więcej...

Informacja

ZMIANA - POCHÓWEK DZIECI MARTWO URODZONYCH - ZMIANA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że nastąpiła zmiana terminu pochówku zbiorowego dzieci martwo urodzonych w okresie od 04.09.2017r. do 05.01.2018r. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, nie pochowanych przez osoby uprawnione.

 

Pochówek odbędzie się w czwartek 22 lutego 2018r. o godz. 12.00 na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Okrzei 5 w Jastrzębiu-Zdroju.

POCHÓWEK DZIECI MARTWO URODZONYCH

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że zbiorowy pochówek dzieci martwo urodzonych w okresie od 04.09.2017r. do 05.01.2018r. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, nie pochowanych przez osoby uprawnione odbędzie się w środę  21  lutego  2018r. o godz. 12.00 na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Okrzei 5 w Jastrzębiu-Zdroju.

Bliższe informacje pod nr tel.032 43 49 644 lub 032 43 49 643.

Projekt „Dziś bierni – jutro aktywni!”

WIADOMOŚĆ NADESŁANA

 

"

Szanowni Państwo,

Prowadzę rekrutację do projektu i zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie poniższych informacji nt. projektu swoim podopiecznym,
Projekt „Dziś bierni – jutro aktywni!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
TERYTORIALNY I CZASOWY ZAKRES PROJEKTU
Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. na obszarze województwa śląskiego.
CEL PROJEKTU
Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowo-edukacyjna 80 osób młodych, w tym niepełnosprawnych, w wieku 18-29 lat bez pracy, biernych zawodowo, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu-tzw. młodzież NEET, niezarejestrowanych w urzędach pracy, zamieszkujących woj. śląskie (w rozumieniu przepisów KC), poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe do 31.12.2018 r.

Czytaj więcej...

Informacja

Informujemy, że  w  dniu  24. 01. 2018 r. (środa)

Punkt Interwencji Kryzysowej

będzie czynny do godziny 14.00.