Jumpmenu Module


 

Aktualności

POCHÓWEK DZIECI MARTWO URODZONYCH

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że zbiorowy pochówek dzieci martwo urodzonych w okresie od 08.01.2018r. do 20.04.2018r. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, nie pochowanych przez osoby uprawnione odbędzie się w poniedziałek 18.06. 2018r. o godz. 13.00 na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Okrzei 5 w Jastrzębiu-Zdroju.

Bliższe informacje pod nr tel.032 43 49 644 lub 032 43 49 643.

OFERTA PRACY: Opiekun do mieszkań chronionych przeznaczonych dla osób usamodzielniających się

OFERTA PRACY:

Opiekun do mieszkań chronionych przeznaczonych dla osób usamodzielniających się

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu nauk społecznych (np. pedagogika, psychologia, socjologia, politologia, resocjalizacja).

 • Znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. 2018, poz. 822).

 • Znajomość ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (Dz.U. 2017 poz. 1769 z późn. zm.).

 • Znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej odnośnie usamodzielniania wychowanków (Dz.U. 2018 poz. 998 z późn. zm.).

 • Mile widziane udokumentowane doświadczenie w pracy z młodzieżą – minimum rok.

Do obowiązków opiekuna należeć będzie w szczególności:

 • Nadzór i monitorowanie realizacji indywidualnych programów usamodzielnienia.

 • Przygotowywanie modyfikacji indywidualnych programów usamodzielnienia.

 • Prowadzenie procesu usamodzielnienia z mieszkańcami mieszkań chronionych.

 • Prowadzenie indywidualnych treningów uzależnionych od potrzeb podopiecznych .

 • Realizacja zapisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. 2018, poz. 822).

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/4 etatu w ramach realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Osoba do kontaktu: Małgorzata Bryła- telefon 32 43 49 659, pokój 59 , piętro I Halina Hanzlik-Grabiec- telefon:  32 43 49 663, pokój nr 63, piętro I.

Informacja

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Państwa jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju 44-335, ul. Opolska 9, reprezentowany przez Dyrektora. Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest dostępny pod adresem email: iodo(małpka)ops.jastrzebie.pl. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator nie udostępnia ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane przez okres przeprowadzenia rekrutacji. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych w zakresie określonym postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie Pani / Pana dobrowolnej zgody. Składając podanie o pracę, zgadzacie się Państwo na dobrowolne przekazanie tych informacji do administratora danych osobowych. Informujemy, że bez poniższego oświadczenia Pani / Pana aplikacja nie zostanie rozpatrzona, a wszelka dokumentacja zostanie niezwłocznie zniszczona.
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju 44-335, ul. Opolska 9 w celu wykorzystania ich dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)."

Projekt „Wsparcie na starcie”

INFORMACJA NADESŁANA:

"

Szukasz środków na otwarcie działalności gospodarczej?

Mamy coś dla ciebie!

W ramach projektu „Wsparcie na starcie” przygotujemy Cię do założenia własnej firmy poprzez:

-        Udzielenie dotacji w maksymalnej wysokości 25 324,14 zł;

-        12-miesięczne wsparcie pomostowe w wysokości 2000,00 zł miesięcznie;

-        Wysokiej jakości warsztaty przygotowujące do otwarcia działalności gospodarczej;

-        Profesjonalne doradztwo zawodowe;

-        Indywidualne konsultacje ze specjalistami.

 

Czytaj więcej...

Oferta pracy - pracownik socjalny

Oferta pracy:

Informacja o pracodawcy: Ośrodek Pomocy Społecznej, Jastrzębie-Zdrój ul.Opolska 9

Osoba kontaktowa: Małgorzata Bryła

Tel: 32 4349659, fax 32 4740146, I piętro pok.57

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju zatrudni osobę na stanowisko pracownika socjalnego -1 etat z wymaganym wykształceniem zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

Czytaj więcej...

Oferta pracy - asystent rodziny

OFERTA PRACY
Informacje o pracodawcy : Ośrodek Pomocy Społecznej Jastrzębie-Zdrój ul. Opolska 9
Tel. 32 434 96 57, fax 32 474 01 46, pok. 57, I piętro

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju zatrudni osobę na stanowisko asystent rodziny w wymiarze 1 etat

 

Czytaj więcej...

Informacja

INFORMACJA:

W DNIU  11.05.2018
PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
CZYNNY
7.30 - 15.30