Jumpmenu Module


 

Aktualności

OFERTA PRACY - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

OFERTA PRACY
Informacje o pracodawcy : Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju ul. Opolska 9
Osoba kontaktowa : Helena Nowak tel. 32 434 96 59, fax. 32 474 01 46

Informacje o ofercie pracy:
Liczba stanowisk – 1
Nazwa stanowiska : Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Wynagrodzenie  : ok. 2100 brutto
Rodzaj umowy : umowa o pracę - zastępstwo
Wymagane wykształcenie: zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Art. 78)
Zakres wymagań: zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Art. 77)

 

Oferta ważna o zaraz

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług cateringowych na „Spotkaniach Wigilijnych” w 2017 roku

  1. I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Jastrzębie-Zdrój

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

ul. Opolska 9,   44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. 32 43-49-657  fax 32 47 40 146

 

  1. II. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe na „Spotkaniach Wigilijnych”. Przez świadczenie usług cateringowych Zamawiający rozumie usługę przygotowania dań gotowych, dostawę do OPS oraz obsługę spotkań wigilijnych dla max. 55 osób podzielona na 2 dni tj. 19.12.2017r. (35 osób)  oraz 21.12.2017r. (20 osób). Ilość osób może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, jednak nie więcej niż o 5 osób w każdym ze wskazanym dniu.

Czytaj więcej...

POCHÓWEK DZIECI MARTWO URODZONYCH

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że zbiorowy pochówek dzieci martwo urodzonych w okresie od V 2017r. do VIII 2017r. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, nie pochowanych przez osoby uprawnione odbędzie się w poniedziałek  27  listopada 2017 r. o godz. 12.00 na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Okrzei 5 w Jastrzębiu-Zdroju.

Bliższe informacje pod nr tel.032 43 49 644 lub 032 43 49 643.

 

Aktywność kluczem do sukcesu- program aktywizacji zawodowej

WIADOMOŚĆ NADESŁANA

 

"

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „Aktywność kluczem do sukcesu- program aktywizacji zawodowej” na terenie województwa śląskiego, zwracamy się z serdeczną prośbą o pomoc we wsparciu akcji promocyjnej poprzez zamieszczenie na stronie internetowej plakatu informującego o projekcie.

Udział w projekcie jest bezpłatny, a Uczestnikom Projektu zapewniamy stypendium szkoleniowe i stażowe oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem. Nadrzędnym celem projektu jest pozyskanie zatrudnienia dla jego uczestników.

 

 

Z poważaniem
Agnieszka Majewska

Tel: 573 428 300

 

PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 18 60-829 Poznań
NIP 781-59-82 REGON 301307910"

Oferta pracy - asystent rodziny

OFERTA PRACY
Informacje o pracodawcy : Ośrodek Pomocy Społecznej Jastrzębie-Zdrój ul. Opolska 9
Tel. 32 434 96 57, fax 32 474 01 46, pok. 57, I piętro

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju zatrudni osobę na stanowisko asystent rodziny w wymiarze 1 etat

Czytaj więcej...

OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA (WND-RPSL.09.01.05-24-0622/16-002)

WIADOMOŚĆ NADESŁANA

 

"Szanowni Państwo,


zgodnie z obowiązkiem wynikającym z zapisów umowy pragniemy poinformować, iż Firma JMM Mariusz Lewandowski w konkursie nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-066/16, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym otrzymała dofinansowania na realizacje projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA (WND-RPSL.09.01.05-24-0622/16-002). Projekt będzie realizowany w okresie od 01.03.2017 do 31.12.2018.


Szczegółowe informacje o projekcie przesyłamy w załączeniu do niniejszego pisma.


Zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji zawartych w niniejszym piśmie wśród zarówno Państwa pracowników jak i potencjalnych uczestników projektu, którzy mogą zainteresować się wsparciem kierowanym do niech z Projektu.

Czytaj więcej...