Aktualności

BEZPŁATNY TRENING SAMOOBRONY DLA KOBIET Z JASTRZĘBIA-ZDROJU

DZIEŃ DZIECKA UTRACONEGO

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem 2022

Wydawanie paczek żywnościowych - Październik 2022

 

 

Wydawanie paczek żywnościowych

DLA OSÓB KTÓRE NIE ODEBRAŁY OSTATNIEJ PACZKI

na przełomie końca września lub początku października

jest możliwe codziennie w godzinach

od 8.00 do 12.00 do 20.10.2022

 

UWAGA!

Warunkiem otrzymania paczki jest zakwalifikowanie do wskazanej pomocy przez pracownika socjalnego tut. Ośrodka, właściwego dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.

Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po  okazaniu dowodu osobistego

Wydawanie paczek żywnościowych

 




Wydawanie paczek żywnościowych w godzinach

od 8.00 do 12.00

w niżej wyznaczonych terminach, zgodnie ze wskazaną literą alfabetu:

 

28 wrzesień 2022 r.–osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę A – G

30 wrzesień 2022 r.-osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę H - M

04 październik 2022 r.– osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę N – R

06 październik 2022 r.– osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę S – Ż

 

UWAGA!

 

Warunkiem otrzymania paczki jest zakwalifikowanie do wskazanej pomocy przez pracownika socjalnego tut. Ośrodka, właściwego dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.

Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego

Uwaga zmiana godzin pracy Punktu Interwencji Kryzysowej od 12 września 2022

 

Uwaga

Punktu Interwencji Kryzysowej

od 12 września 2022 będzie czynny od 7:30 do 11:30

do odwołania