INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W  Ośrodku Pomocy Społecznej  w Jastrzębiu-Zdroju ,na podstawie   art. 37 pkt. 1 lit. a RODO (*) został powołany  inspektor ochrony danych.


Imię i nazwisko  IOD:  Bernadeta Donder


Z  inspektorem  ochrony danych  można kontaktować się  listownie wysyłając pismo  na adres:  Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Opolska 9, 44-335  Jastrzębie-Zdrój - z dopiskiem  "inspektor ochrony danych".


lub elektronicznie  na adres  e-mailowy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez administratora  ich danych osobowych oraz
z wykonywaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju praw przysługujących im na mocy RODO(*).


Inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań.


Do zadań inspektora ochrony danych należy w szczególności:

  1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
  2. monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
  3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO(*);
  4. współpraca z organem nadzorczym;
  5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych
  6. przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO(*), oraz
  7. stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

 

 


*)ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych)