Aktualności

Konsultacje społeczne

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027

Czas trwania konsultacji od 11 do 17 luty 2021 r.