Aktualności

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2023

Stypendia dla dzieci

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Nabór wniosków trwa do 7 maja br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych poniżej materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Wnioski przyjmujemy wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych.

 

Życzenia Wielkanocne 2023

Program korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie 2023

Program korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie 2023Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, działającego w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Opolskiej 9 informuje, że w 2023 roku będzie realizowany Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Program oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych jest jednym z efektywniejszych sposobów pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w Polsce. Jego celem jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności samokontroli i kształtowanie pozytywnych wzorców relacji interpersonalnych. Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne, mają wpływać również na uzyskanie zmiany postaw i zachowań osób stosujących przemoc w rodzinie, dlatego też są skutecznym sposobem realizacji programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Program kierowany jest w szczególności do:

osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno - edukacyjnych;

osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno - edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;

osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno - edukacyjnym (w tym m. in. osoby nie radzące sobie ze złością, które rozładowują napięcia poprzez zachowania agresywne).Informacji dotyczących warunków udziału w programie udzielamy od poniedziałku do środy w godzinach 7.30-15.30 w czwartki w godzinach 7.30-17.00 oraz w piątki w godzinach 7.30-14.00 pod nr telefonu 32 43 49 627

Jarmark Wielkanocny

Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska na terenie Miasta

 

Wykaz punktów NPP i NPO - Oficjalna strona miasta Jastrzębie-Zdrój (jastrzebie.pl)

 

Na poradę trzeba się umówić telefonicznie pod nr telefonu  dostępnego na stronie  Miasta.

Na stronie www.dogma.org.pl podane są numery do zapisów na porady udzielane przez prawników i doradców Stowarzyszenia „DOGMA”.