Jumpmenu Module


 

Aktualności

Rejestr Danych Kontaktowych (RDK)

Uwaga Dobry Start 300 dla ucznia

POCHÓWEK DZIECI MARTWO URODZONYCH BEZ WZGLĘDU NA CZAS TRWANIA CIĄŻY, NIE POCHOWANYCH PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że zbiorowy pochówek dzieci martwo urodzonych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

 

W okresie od: 17.02.2020, 19.02.2020, 22.02.2020, 28.02.2020, 03.03.2020, 05.03.2020, 06.03.2020, 09.03.2020, 17.03.2020, 20.03.2020, 30.03.2020, 31.03.2020, 01.04.2020, 04.04.2020, 06.04.2020, 07.04.2020, 08.04.2020, 14.04.2020, 17.04.2020, 20.04.2020, 29.04.2020, 30.04.2020, 06.05.2020, 22.05.2020, 01.06.2020, 02.06.2020, 05.06.2020, 12.06.2020, 13.06.2020, 15.06.2020, 16.06.2020, 19.06.2020, 21.06.2020, 24.06.2020, 25.06.2020, 26.06.2020, 29.06.2020

 

odbędzie się w Środę 15.07.2020r. o godz.9.00 na Cmentarzu Komunalnym
przy ul. Okrzei 5 w Jastrzębiu-Zdroju.

 

Bliższe informacje pod nr tel. 032 43 49 643 lub 032 43 49 663.

Pomoc PFRON dla osób niepełnosprawnych, które najbardziej ucierpiały w wyniku nawałnic

 

POMOC PFRON DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, KTÓRE UCIERPIAŁY W WYNIKU NAWAŁNIC

Milion złotych przekaże Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mieszkańcom powiatów, które ucierpiały na skutek ostatnich nawałnic. Zarząd Funduszu zatwierdził w sobotę warunki brzegowe programu pomocowego dla osób niepełnosprawnych.

Pomoc PFRON trafi do osób niepełnosprawnych z kilkunastu powiatów, które najbardziej ucierpiały w wyniku ostatnich nawałnic. Trudna sytuacja panuje m.in. na Podkarpaciu, Śląsku, w Małopolsce i na Lubelszczyźnie.

Podjęto błyskawiczną decyzję o uruchomieniu programu, który ma pomóc osobom niepełnosprawnym dotkniętym skutkami nawałnic. PFRON na bieżąco monitoruje sytuację i kontaktuje się z samorządami, aby przekazać środki tam, gdzie są potrzebne w pierwszej kolejności.

Program zakłada możliwość wypłaty świadczeń w wysokości 2 tys. zł na doraźną pomoc dla osoby niepełnosprawnej oraz jednorazowych rekompensat przeznaczonych na pokrycie kosztów zakupu lub naprawy sprzętu utraconego lub zniszczonego na skutek działania żywiołu. Rekompensata dotyczy urządzeń, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych, których zakup był dofinansowany ze środków PFRON, w tym w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON.

Ponadto program umożliwia wsparcie indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych najbardziej dotkniętych nawałnicami. W sumie na ten cel zarząd Funduszu przeznaczy nawet 100 tys. złotych.

Realizatorem programu wspierającego osoby niepełnosprawne są samorządy. Już od poniedziałku będą mogły zgłaszać do oddziałów PFRON zapotrzebowanie na środki finansowe.

Osoby niepełnosprawne będą mogły uzyskać pomoc w ramach programu w sytuacji, kiedy samorząd powiatowy, na terenie którego wystąpił żywioł, przystąpi do jego realizacji. Samorządy wyznaczą jednostki organizacyjne do realizacji programu – na ogół będą to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wsparcie osób poszkodowanych na skutek nawałnic realizowane jest w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach tego programu są także zabezpieczone dodatkowe środki finansowe na wsparcie osób dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa.

Pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic

Pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic

Pomoc przeznaczona jest dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych.

Kwota zasiłku do 6 tysięcy zł. Podstawą do wypłaty jest przeprowadzony wywiad środowiskowy (tylko cześć VII kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego).

Wypłaty świadczenia dokonuje właściwy terytorialnie ośrodek pomocy społecznej.

Pomoc na remont budynku/lokalu mieszkalnego

Kwota zasiłku wynosi do 20 tysięcy złotych (w szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota zasiłku może być wyższa niż 20 tysięcy złotych,  ale nie wyższa niż 100 tysięcy złotych).

Pomoc na odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego

Kwota zasiłku nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych.

Niezbędna jest decyzja o nakazie rozbiórki oraz oszacowanie szkody przez osobę posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

Inne możliwe formy pomocy wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

  • Udzielenie niezbędnego schronienia, posiłku, ubrania.
  • Praca socjalna.
  • Poradnictwo specjalistyczne.
  • Wsparcia w formie interwencji kryzysowej.
  • Pomoc w formie pobytu w ośrodku wsparcia.

Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Uwaga

 

OD DNIA 04.06.2020 (CZWARTEK) PACZKI ŻYWNOŚCIOWE

BĘDĄ WYDAWANE

TYLKO DO GODZ. 11.30