Jumpmenu Module


 

Aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu.

Na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl znajduje się ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na organizację kolonii

Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej

Czytaj więcej...

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej organizacja kolonii letnich

Informuję, iż w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 28.04.2011 r. na zadanie pn: Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wydawanie gorącego posiłku lup porcji suchego prowiantu

Wydawanie gorącego posiłku lub porcji suchego prowiantu osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: "Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży

Informacja o zmianie treści SIWZ, publikacji ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu oraz publikacji odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców

Czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony pn "Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej"

Ogłoszenie o zamówieniu "Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej".

Czytaj więcej...