Jumpmenu Module


 

Aktualności

Konsultacje projektu uchwały - odpłatność za uługi opiekuńcze

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Czas trwania konsultacji: 12 - 16 grudnia 2019 roku


NABÓR UCZESTNIKÓW

NABÓR UCZESTNIKÓW

DO SKORZYSTANIA Z MIESZKANIA CHRONIONEGO

PRZEZ PEŁNOLETNIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Celem funkcjonowania mieszkania jest stworzenie jego Mieszkańcom warunków do godnego, możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, zgodnie z indywidualnymi wyborami, w poszanowaniu odrębności, w poczuciu pełnej integracji ze społeczeństwem, przy zapewnieniu niezbędnego wsparcia specjalistów. Jednakże główną ideą tak funkcjonującego mieszkania chronionego jest przeprowadzanie przez asystenta treningów z osobami niepełnosprawnymi dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Funkcjonowanie mieszkania zostało oparte na cyklicznych turnusach umożliwiających pobyt w mieszkaniu od poniedziałku od godz. 14.30  do soboty do godz. 8.30. Założeniem mieszkania jest pobyt w nim osób, które podejmują jakąkolwiek czynność (pracę, naukę) w godzinach porannych. Jednocześnie w mieszkaniu mogą przebywać 2 osoby niepełnosprawne. Na pobyt w trakcie jednego turnusu, który trwa 4 miesiące, wybierane są 4 osoby niepełnosprawne. Pobyty tygodniowe w mieszkaniu są naprzemienne: w jednym tygodniu 2 osoby (np. mężczyźni), w drugim tygodniu 2 osoby (np. kobiety). W trakcie całego pobytu w mieszkaniu zapewniona jest opieka asystenta osób niepełnosprawnych oraz opiekuna.

Mieszkanie znajduje się w spokojnej, dobrze skomunikowanej, dzielnicy Miasta. Składa się z dwóch pokoi, łazienki, kuchni, tarasu oraz dużego pomieszczenia piwnicznego. Remont tego mieszkania pozbawił go barier architektonicznych. Zostało ono wyposażone we wszelkie niezbędne meble, urządzenia AGD i RTV, sprzęty i artykuły gospodarstwa domowego. Ponadto udostępniono uczestnikom ręczniki, pościel. Mieszkaniec przychodząc do mieszkania potrzebuje zabrać ze sobą wyłącznie odzież, obuwie i kosmetyki. Wszystko pozostałe znajdzie w mieszkaniu.

Na każdy tydzień pobytu osoby niepełnosprawne otrzymują wsparcie finansowe w postaci zasiłków z pomocy społecznej. Otrzymane środki są przeznaczane np. na zakup produktów żywnościowych, środków czystości, rozrywkę. Za pobyt, w zależności od sytuacji dochodowej osoby niepełnosprawnej, ustalana jest odpłatność, zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta Uchwałą.

Przyjmowanie wniosków odbywa się w trybie ciągłym w Ośrodku Pomocy Społecznej, parter, pokój nr 15 w godzinach 7:30-15:30 telefon kontaktowy 32/4349615

Zumba

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ INFORMACJA

 

INFORMACJA

 

 

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ INFORMUJE, ŻE

OD DNIA 09.12.2019 r. - DO DNIA 31.12.2019 r.

CZYNNY BĘDZIE W GODZINACH

OD 7:30 DO 15:30

 

INFORMUJEMY RÓWNIEŻ, ŻE DZIEŃ 24.12.2019r. (WIGILIA )

JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY

NATOMIAST WIGILIĘ ODPRACOWUJEMY W DNIU 14.12.2019 r .

W GODZINACH :

OD 7:30 DO 15:30

Konsultacje projektu uchwały - odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia

Konsultacje projektu uchwały, dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych, oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Czas trwania konsultacji: 6 - 13 grudnia 2019 roku

Konsultacje projektu uchwały - wysokość wynagrodzenia dla rodzin zastępczych

Konsultacje projektu uchwały, dotyczącej ustalenia minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego

Czas trwania konsultacji: 6 - 13 grudnia 2019 roku