Jumpmenu Module


 

Aktualności

Rodziny wspierające - ogłoszenie o naborze

Rodziny wspierające - ogłoszenie o naborze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.Obowiązująca od 1 stycznia 2012r. ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wprowadziła wiele nowych rozwiązań dotyczących pomocy rodzinie.

Jedną z form pomocy dla rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych są rodziny wspierające, które przy współpracy z asystentem rodziny pomagają w przezwyciężaniu istniejących problemów.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzinę wspierającą ustanawia się po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawiep rzeprowadzonego przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Rodzina wspierająca nie wyręcza lecz aktywnie pomaga w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Pomoc może dotyczyć doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych itp.

Rodziny wspierające pomagają przede wszystkim w oparciu o własne zasoby i umiejętności, posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowywania dzieci i realizowane wzorce funkcjonowania rodziny. Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowywaniu dzieci i tworzeniu dla niej siatki wsparcia społecznego. Należy przy tym pamiętać, że rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują wynagrodzenia, a mogą otrzymać jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może stać się źródłem satysfakcji dla osób, które zechcą poświęcić swój czas i energię w celu poprawy sytuacji życiowej osób, które tego potrzebują.

Poszukujemy rodzin, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji życiowych.

Kandydaci na rodziny wspierające proszeni są o zgłoszenie swojej gotowości do udziału w procesie pomocy rodzinom wspieranym poprzez złożenie umotywowanego wniosku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, Opolska 9.

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów jest ważne do odwołania

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

  1. złożyć wniosek (wzór w załączeniu);
  2. wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego OPS w Jastrzębiu-Zdroju;
  3. uzyskać pozytywną opinię Dyrektora ośrodka pomocy społecznej;
  4. podpisać umowę która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

POCHÓWEK DZIECI MARTWO URODZONYCH BEZ WZGLĘDU NA CZAS TRWANIA CIĄŻY, NIE POCHOWANYCH PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE.

POCHÓWEK DZIECI MARTWO URODZONYCH BEZ WZGLĘDU NA CZAS TRWANIA CIĄŻY,  NIE POCHOWANYCH PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że zbiorowy pochówek dzieci martwo urodzonych  w Wojewódzkim Szpitalu specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

W okresie od:
10.04.2020,17.06.2020, 17.11.2020, 20.11.2020, 21.11.2020, 24.11.2020, 25.11.2020,   26.11.2020, 03.12.2020, 04.12.2020, 07.12.2020, 23.12.2020, 28.12.2020, 31.12.2020, 08.01.2021, 13.01.2021, 18.01.2021, 19.01.2021  25.01.2021, 02.02.2021, 08.02.2021, 09.02.2021, 11.02.2021, 15.02.2021, 16.02.2021, 23.02.2021, 24.02.2021, 26.02.2021, 27.02.2021, 28.02.2021, 03.03.2021, 04.03.2021, 09.03.2021, 10.03.2021, 11.03.2021,

odbędzie się w Wtorek 23.03.2021r. o godz.9.00 na Cmentarzu Komunalnym
przy ul. Okrzei 5 w Jastrzębiu-Zdroju.


Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 032 43 49 643  lub 032 43 49 663

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM  (22-26 LUTY 2021 ROKU)

 

W dniach od 22 do 26 lutego 2021 roku w ramach zorganizowanego „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w Prokuraturze Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Krakowskiej 38, będą pełnione dyżury przez prokuratorów, którzy będą udzielać pomocy i porady prawnej zgłaszającym się osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

 

Dyżury te będą pełnione w dniach od 22 do 26 lutego 2021 roku w godzinach od 9.00 d0 13.00.

Konsultacje Społeczne - usługi opiekuńcze

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Czas trwania konsultacji: od 15 do 17 lutego 2021 r.

Konsultacje społeczne

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027

Czas trwania konsultacji od 11 do 17 luty 2021 r.

Drugi Dom – wytchnienie dla opiekuna, opieka dla seniora.

Drugi Dom – wytchnienie dla opiekuna, opieka dla seniora.

 

Całodobowa opieka, wyżywienie, rehabilitacja i terapia – w dodatku zupełnie za darmo. To właśnie oferuje seniorom „Drugi Dom”, ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny, który znajduje się w budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Krasickiego 21.

Jest to przyjazne, w warunkach prawie domowych miejsce bezpłatnej, całodobowej, miesięcznej opieki dla 10 osób niesamodzielnych w wieku 60+, w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się nimi. To oznacza, że 10 osób w każdym miesiącu otrzyma całodobową opiekę wraz z pełnym wyżywieniem, rehabilitacją i terapią.

Takie wsparcie ma na celu wyeliminowanie poczucie osamotnienia, zapewni poczucie bezpieczeństwa, umiejętność rozpoznawania swoich potrzeb, decydowania o sobie i swoich zainteresowaniach, wpoi nawyki ułatwiające życie codzienne seniorom, co zapobiegnie ich wyobcowaniu i izolacji.

Co więcej, opiekunom podopiecznych Drugiego Domu zapewni czas na odpoczynek, realizację swoich planów życiowych, odciąży psychicznie i fizycznie od stałej opieki nad niesamodzielnym seniorem.

 

Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie, gdyż są jeszcze miejsca na turnusy zaplanowane na luty i marzec oraz na późniejsze miesiące!

Kto może ubiegać się o udział w projekcie?  Osoby niesamodzielne 60+ ( powyżej 40 punktów w skali Barthel, nie wymagające leczenia szpitalnego ), każda osoba składająca wniosek musi mieć opiekuna.

 

Zgłaszanie kandydatur i informacje szczegółowe informacje:

tel. : 32 47 84 508

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz formularze zostały ujęte na naszej stronie internetowej wss2.pl w zakładce „Dla pacjentów”, w sekcji „Drugi Dom – opieka dla seniorów”.