Jumpmenu Module


 

Aktualności

Punkt szczepień powszechnych przeciw COVID-19


UWAGA!!! WAŻNY KOMUNIKAT

UWAGA!!!!


W związku z pojawiającymi się informacjami, iż w naszym mieście pojawiły się osoby, które przedstawiają się jako pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej i proponują odpłatną pomoc m. in. w zrobieniu zakupów bądź posprzątaniu mieszkania informujemy, jak odróżnić pracownika socjalnego od potencjalnego oszusta.


Oto lista wskazówek rekomendowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:


1. Osobę, która przychodzi sprawdzić sytuację trzeba poprosić o okazanie legitymacji służbowej, ponieważ każdy pracownik socjalny ją posiada. Na legitymacji  widnieje zdjęcie pracownika i pieczątka Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu - Zdroju. Osoby, która odmawia okazania legitymacji, należy nie wpuszczać do domu.
2. Zadzwonić lub sprawdzić w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu - Zdroju, czy osoba podająca się za pracownika socjalnego to faktycznie pracownik Ośrodka. (tel. 32 43 49 657).
3. Zwrócić uwagę, jaki dokument wypełnia osoba, która chce sprawdzić sytuację. Pracownik socjalny powinien mieć kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego, który wypełnia wspólnie z osobą lub rodziną  podczas wizyty.
4. Pracownik socjalny nie prosi o pokazanie oszczędności ani nie ustala miejsca, w którym ktoś je trzyma, w celu sprawdzenia, czy są przechowywane w bezpieczny sposób. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu - Zdroju nie zbierają żadnych środków pieniężnych  od osób prywatnych. Rozliczenia prowadzone są przelewami bankowymi.
5. Pracownik socjalny nie prosi o kawę, czy herbatę. Prośba o zrobienie kawy, czy herbaty powinna wzbudzić naszą czujność, gdyż może mieć na celu odwrócenie uwagi lub doprowadzić do sytuacji, w której osoba nas odwiedzająca  zostanie na chwilę sama.
6. Pracownik socjalny nie zaczepia ludzi na ulicy i nie proponuje możliwości otrzymania dofinansowania (np. opłat za energię elektryczną), po sprawdzeniu sytuacji mieszkaniowej. Pracownicy socjalni nie przydzielają pomocy finansowej bez wcześniejszego przeprowadzenia wywiadu i wydania decyzji administracyjnej, którą każda starająca się o pomoc osoba otrzymuje na piśmie.
7. W razie wątpliwości i podejrzeń, że osoba, która się podaje za pracownika socjalnego nim nie jest, należy zgłosić ten fakt niezwłocznie policji (112).

 

Zwracamy się także do osób młodych, aby przekazały wiedzę seniorom w swoich rodzinach. Świadomość mechanizmów działania oszustów może skutecznie zapobiegać tego rodzaju sytuacjom. W sytuacjach budzących jakiekolwiek podejrzenia, że mamy do czynienia z oszustem, należy jak najszybciej skontaktować się z Policją – 112.

TERMINY WYDAWANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH

Wydawanie paczek żywnościowych w godzinach

od 8.00 do 12.00

w niżej wyznaczonych terminach, zgodnie ze wskazaną literą alfabetu:

 

8 Kwiecień 2021 r.–osoby z nazwiskami

zaczynającymi się na literę A – G

13 Kwiecień 2021 r.-osoby z nazwiskami

zaczynającymi się na literę   H - M

15 Kwiecień 2021 r.– osoby z nazwiskami

zaczynającymi się na literę N – R

20 kwiecień 2021  r.– osoby z nazwiskami

zaczynającymi się na literę S – Ż

 


27 Kwiecień 2021 r.–osoby z nazwiskami

zaczynającymi się na literę A – G

4 Maj 2021 r.-osoby z nazwiskami

zaczynającymi się na literę   H - M

6 Maj 2021 r.– osoby z nazwiskami

zaczynającymi się na literę N – R

11 Maj  2021  r.– osoby z nazwiskami

zaczynającymi się na literę S – Ż

 

UWAGA!

 

Warunkiem otrzymania paczki jest zakwalifikowanie do wskazanej pomocy przez pracownika socjalnego tut. Ośrodka, właściwego dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.

Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po  okazaniu dowodu osobistego


Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

Ogłoszenie o naborze

na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 14-15 letniego dziecka z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i autyzmem

 


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9  poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla 14-15 letniego dziecka z upośledzeniem umysłowym w stopniu   umiarkowanym i  autyzmem w miejscu jego zamieszkania.

 

Charakter umowy: umowa zlecenie

Rodzaj wykonywanych czynności: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi – u 14-15 letniego dziecka z autyzmem.

 

Zajęcia z logopedą w ilości 10 godzin miesięcznie

 

Zajęcia z psychologiem w ilości 10 godzin miesięcznie

 

Zajęcia z pedagogiem w ilości 10 godzin miesięcznie

 

Zajęcia z terapeutą zajęciowym w ilości 10 godzin miesięcznie

 

Miejsce świadczenia usług – Jastrzębie-Zdrój.

Godzina usługi równa jest 60 min.

Szczegóły ogłoszenia w załączeniu

Załączniki:
Download this file (OGLOSZENIE_O_NABORZE.doc)OGLOSZENIE_O_NABORZE.doc32 Kb

Informacja

 

Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 poz.512) do dnia 9 kwietnia 2021 r. ustanawia się czasowe zaprzestanie wykonywania działalności polegającej na organizowaniu turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875 oraz z 2021 r. poz. 159).

Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”


Czas realizacji projektu to październik 2020r. – czerwiec 2023r.

 

Celem projektu jest modyfikacja istniejących i wypracowanie nowych instrumentów w zakresie włączenia społecznego  osób z niepełnosprawnościami, które w przyszłości staną się podstawą rozwiązań prawnych w pełni odpowiadających szczególnym potrzebom tej grupy osób oraz ich rodzin.

 

Efektem projektu będzie m. in. podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz wypracowanie i wdrożenie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Projekt kierowany jest do wszystkich grup osób z niepełnosprawnościami,
ich najbliższego otoczenia oraz instytucji wspierających – organizacji pozarządowych
i jednostek samorządu terytorialnego.

Załączniki:
Download this file (Informacja.DOCX)Informacja.DOCX388 Kb