Jumpmenu Module


 

Aktualności

POCHÓWEK DZIECI MARTWO URODZONYCH

POCHÓWEK DZIECI MARTWO URODZONYCH BEZ WZGLĘDU NA CZAS TRWANIA CIĄŻY,  NIEPOCHOWANYCH PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że zbiorowy pochówek dzieci martwo urodzonych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju odbędzie się w środę 09.03.2022 r. o godzinie 11:00 na Cmentarzu Komunalnym- Pomnik Dzieci Nienarodzonych przy ul. Okrzei w Jastrzębiu-Zdroju

 

Pochówek dotyczy dzieci martwo urodzonych w dniach:

19.08.2021; 23.08.2021; 27.08.2021; 28.08.2021; 30.08.2021; 01.09.2021; 02.09.2021; 03.09.2021; 05.09.2021; 09.09.2021; 10.09.2021; 13.09.2021; 22.09.2021; 29.09.2021; 01.10.2021; 06.10.2021; 07.10.2021; 08.10.2021; 09.10.2021; 13.10.2021; 17.10.2021; 18.10.2021; 19.10.2021; 21.10.2021; 28.10.2021; 04.11.2021; 05.11.2021; 06.11.2021; 10.11.2021; 17.11.2021; 22.11.2021; 23.11.2021; 26.11.2021; 27.11.2021; 03.01.2022; 15.01.2022; 17.01.2022; 18.02.2022.


Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 032 43 49 643.

„Jastrzębie- Zdrój- Miasto Rodziny”

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu „Jastrzębie- Zdrój Miasto Rodziny” realizuje psychoterapię uzależnień dla mieszkańców naszego Miasta

 

W ramach usługi zapewniamy:

- psychoterapię indywidualną;

- psychoterapię grupową;

- psychoterapię grup osób uzależnionych;

- psychoterapię grup osób współuzależnionych.

 

Szczegółowe informacje i zapisy w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Jastrzębiu- Zdroju;

ul. Opolska 9; 44-335 Jastrzębie- Zdrój; tel. 32 43 49 628

Program korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie 2022

Program korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie 2022

 

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, działającego w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju  przy ul. Opolskiej 9 informuje, że w 2022 roku będzie realizowany Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie .

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych jest jednym z efektywniejszych sposobów pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w Polsce. Jego celem jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności samokontroli i kształtowanie pozytywnych wzorców relacji interpersonalnych. Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne, mają wpływać również na uzyskanie zmiany postaw i zachowań osób stosujących przemoc w rodzinie, dlatego też są skutecznym sposobem realizacji programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Program kierowany jest w szczególności do:

− osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;

− osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;

− osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym (w tym m. in. osoby nie radzące sobie ze złością, które rozładowują napięcia poprzez zachowania agresywne).

 

Informacji dotyczących warunków udziału w programie udzielamy od poniedziałku do środy w godzinach 7.30-15.30 w czwartki w godzinach 7.30-17.00 oraz w piątki w godzinach 7.30-14.00  pod nr telefonu  32 43 49 623 / 32 43 49 626.

Godziny pracy

 

 

OPS Jastrzębie-Zdrój informuje że

w dniu dzisiejszym - 03 marzec 2022r. ośrodek otwarty jest do godziny 15:30

POMOC DLA OSÓB PRZYBYWAJĄCYCH Z UKRAINY

 

POMOC DLA OSÓB PRZYBYWAJĄCYCH Z UKRAINY

 

Mobilizujemy posiłki dla uchodźców z Ukrainy!
Banki Żywności zbierają pieniądze na zakup produktów żywnościowych, środków czystości i środków pierwszej pomocy dla potrzebujących.
Dołącz do nas i pokażmy naszą siłę!
www.zbiorkazywnosci.pl

Tudzień Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach od 21 do 27 lutego 2022 r. członkowie Izba Adwokackiej w Katowicach uczestniczą w organizacji Tygodnia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Projekt koordynuje Ministerstwo Sprawiedliwości corocznie, w związku z obchodzonym dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. W związku z tym adwokaci Izby zapraszają do korzystania z udzielanych nieodpłatnie porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem w ramach zaplanowanych dyżurów. Pomoc prawna będzie udzielana co do zasady za pomocą środków komunikowania się na odległość, z możliwością spotkania stacjonarnie w kancelarii wybranego adwokata po uprzednim ustaleniu z nim terminu. W projekcie corocznie biorą udział między innymi sądy, prokuratury, jednostki Policji, organizacje pozarządowe i przedstawiciele zawodów prawniczych. Każda osoba zainteresowana będzie mogła w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną m.in. w sądach, zaś z ramienia Izby Adwokackiej zdalnie, kontaktując się z adwokatami, którzy podjęli się pomocy prawnej w ramach obchodów.

Celem organizacji obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Poniżej znajduje się lista adwokatów udzielających porad oraz godziny pełnionych przez nich dyżurów.

Załączniki:
Download this file (Lista adwokatów TABELA.pdf)Lista adwokatów TABELA.pdf19 Kb