Organizacja i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia w formie warsztatu w oparciu o ogólnopolski program: „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w ramach projektu „Jastrzębie-Zdrój Miasto-Rodziny” RPO WSL 9.2.5

Postępowanie prowadzone jest na podstawie trybu podstawowego (art. 275 pkt 1 PZP) ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz.1129)
​ Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod nr 2022/BZP 00178613/01

na zadanie pn.:

„Organizacja i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia w formie warsztatu w oparciu o ogólnopolski program: „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w ramach projektu „Jastrzębie-Zdrój Miasto-Rodziny” RPO WSL 9.2.5.”

Termin składania ofert: 03.06.2022r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 03.06.2022r. o godz. 10:20