„Świadczenie usług konsultacji psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój w ramach projektu „Jastrzębie-Zdrój Miasto-Rodziny” RPO WSL 9.2.5.„ - 2

Postępowanie prowadzone jest na podstawie trybu podstawowego (art. 275 pkt 1 PZP) ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz.1129)

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod nr 2022/BZP 00176900/01

na zadanie pn.:

Świadczenie usług konsultacji psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój w ramach projektu

„Jastrzębie-Zdrój Miasto-Rodziny” RPO WSL 9.2.5.„

 

Termin składania ofert: 02.06.2022r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 02.06.2022r. o godz. 10:20