„Przeprowadzenie warsztatów/szkoleń dla dzieci i młodzieży z profilaktyki zdrowia psychicznego na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój

Postępowanie prowadzone jest na podstawie trybu podstawowego (art. 275 pkt 1 PZP) ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz.1129)

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod nr 2022/BZP 00144079/01

na zadanie pn.:

„Przeprowadzenie warsztatów/szkoleń dla dzieci i młodzieży z profilaktyki zdrowia psychicznego na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój w ramach projektu „Jastrzębie-Zdrój Miasto-Rodziny” RPO WSL 9.2.5.”

 

część I- warsztaty dla uczennic klas 7 i 8 szkół podstawowych

część II- warsztaty dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Termin składania ofert: 12.05.2022r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 12.05.2022r. o godz. 10:20