"Usługi przewozu osób" w tym osób niepełnosprawnych każdorazowo z miejsca zamieszkania osoby na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój do siedziby DDP w Jastrzębiu-Zdroju

Postępowanie prowadzone jest na podstawie trybu podstawowego (art. 275 pkt 1 PZP) ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz.1129)

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod nr 2022/BZP 00098669/01

na zadanie pn.:

,,Usługi przewozu osób, w tym osób niepełnosprawnych każdorazowo z miejsca zamieszkania osoby na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój do siedziby DDP w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Wrzosowej 4-8-12 i z powrotem” w ramach projektu „Akademia Seniora” RPO WSL 9.2.2.”

 

Termin składania ofert: 04.04.2022r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 04.04.2022r. o godz. 10:20