Udzielenie schronienia z usługami opiekuńczymi bezdomnym kobietom i mężczyznom 2022

Postępowanie prowadzone jest na podstawie trybu podstawowego (art. 275 pkt 1 PZP) ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2019 z późn. zm.)

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod nr2021/BZP 00317071/01 z dnia 15.12.2021 r. na zadanie:

Udzielenie schronienia z usługami opiekuńczymi bezdomnym kobietom i mężczyznom”

Termin składania ofert: 19.01.2022 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 19.01.2022 r. o godz. 12:30