Udzielenie schronienia bezdomnym mężczyznom

Postępowanie prowadzone jest na podstawie trybu podstawowego (art. 275 pkt 1 PZP) ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2019 z późn. zm.)

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod nr 2021 pod nr 2021/BZP 00313209/01 na zadanie:

 

Udzielenie schronienia bezdomnym mężczyznom”

 

Termin składania ofert: 22.12.2021 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 22.12.2021 r. o godz. 12:30