Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej dla rodzin zastępczych w ramach projektu „Jastrzębie-Zdrój Miasto-Rodziny” RPO WSL 9.2.5.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie trybu podstawowego (art. 275 pkt 1 PZP) ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz.1129)


Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod nr 2022/BZP 00361716/01

na zadanie pn.:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej dla rodzin zastępczych w ramach projektu „Jastrzębie-Zdrój Miasto-Rodziny” RPO WSL 9.2.5.”


Termin składania ofert: 03.10.2022r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 03.10.2022r. o godz. 10:20