Świadczenie indywidualnej i grupowej pomocy psychologicznej dla uczestników Dziennego Domu Pomocy w Jastrzębiu- Zdroju w ramach projektu „Akademia Seniora"

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie trybu podstawowego (art. 275 pkt 1 PZP) ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz.1129)

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod nr 2022/BZP 00298771/01


na zadanie pn.:


Świadczenie indywidualnej i grupowej pomocy psychologicznej dla uczestników Dziennego Domu Pomocy w Jastrzębiu- Zdroju w ramach projektu „Akademia Seniora


Termin składania ofert: 30.08.2022r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 30.08.2022r. o godz. 10:20