Pokaż # 
Tytuł Data stworzenia Autor Odsłony
„Przeprowadzenie warsztatów/szkoleń dla dzieci i młodzieży z profilaktyki zdrowia psychicznego na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój w ramach projektu „Jastrzębie-Zdrój Miasto-Rodziny” RPO WSL 9.2.5. Rozwój Usług Społecznych -Konkurs” 25 styczeń 2023 Monika Konieczny 135
Usługa poradnictwa psychologicznego -indywidualnego i grupowego w ramach projektu „Jastrzębie-Zdrój-Miasto Rodziny” RPO WSL 9.2.5.Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – Konkurs 24 styczeń 2023 Monika Konieczny 124
Udzielenie schronienia z usługami opiekuńczymi bezdomnym mężczyznom 19 styczeń 2023 Monika Konieczny 137
Udzielenie schronienia bezdomnym mężczyznom 12 grudzień 2022 Monika Konieczny 368
Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom 09 grudzień 2022 Rafał Grieger 406
Przygotowanie wraz z dostawą posiłków dla uczestników Dziennego Domu Pomocy w ramach projektu „Akademia Seniora” RPO WSL 9.2.2. 07 grudzień 2022 Rafał Grieger 415
Świadczenie podstawowych usług opiekuńczych na terenie miasta Jastrzębia - Zdroju 05 grudzień 2022 Rafał Grieger 550
Usługi przewozu osób, w tym osób niepełnosprawnych każdorazowo z miejsca zamieszkania osoby na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój do siedziby DDP w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Wrzosowej 4-8-12 i z powrotem 25 listopad 2022 Rafał Grieger 533
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej dla rodzin zastępczych w ramach projektu „Jastrzębie-Zdrój Miasto-Rodziny” RPO WSL 9.2.5. 23 wrzesień 2022 Rafał Grieger 747
Organizacja i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia w formie warsztatu w oparciu o ogólnopolski program: „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w ramach projektu „Jastrzębie-Zdrój Miasto-Rodziny” RPO WSL 9.2.5. 12 wrzesień 2022 Rafał Grieger 836