Procedura utworzenia rodziny zastępczej

Każda rodzina bądź osoba, która chciałaby zostać rodziną zastępczą powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 9, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, pokój 46).

Po wstępnej rozmowie pracownicy umówią się z Państwem na wywiad środowiskowy, w trakcie którego zostaną zweryfikowane warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej określone w ustawie (opisane w zakładce Kto może zostać rodziną zastępczą). Kolejnym krokiem jest spotkanie z psychologiem, który zbada Państwa motywację i kompetencje wychowawcze.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii pracowników i psychologa zostaną Państwo zakwalifikowani na szkolenie rodzin zastępczych. Rodzina zastępcza niezawodowa, zawodowa bądź rodzinny dom dziecka musi odbyć szkolenie (wymóg ustawowy).

Szkolenie takie odbywa się średnio 1 raz w roku. Staramy się je zorganizować na terenie naszego Ośrodka, jednak gdy kandydatów jest niewielu koniecznym jest dojeżdżanie na zajęcia poza Miastem. Kurs trwa średnio 3 miesiące. Jego koszty pokrywa tut. Ośrodek (z wyłączeniem dojazdów). Terminy i godziny spotkań grupa szkoleniowa ustala sobie odrębnie z trenerami. Koniecznym jest uczestnictwo we wszystkim spotkaniach kursowych. Jeśli w kursie bierze udział małżeństwo to wymagany jest udział we wszystkich zajęciach obojga małżonków.

Po zakończeniu szkolenia zbiera się zespół, w skład którego wchodzą trenerzy szkolenia, psycholog kwalifikujący i pracownicy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. W trakcie tego zespołu zapada decyzja o zakwalifikowaniu kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

O umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej

decyduje Sąd Rodzinny

wydając w tym zakresie stosowne postanowienia.

 

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej przygotowuje rodziny zastępcze oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na przyjęcie dziecka przez udzielenie szczegółowych informacji i przekazanie dokumentacji dotyczących dziecka (tj. dot. sytuacji prawnej dziecka, rodzinnej, zdrowotnej, szkolnej, odpis aktu urodzenia, orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy, plan pracy z rodziną, diagnozę psychofizyczną dziecka). Jeżeli jest taka potrzeba Organizator umożliwi również kontakt z dzieckiem.