Placówki świadczące pomoc osobom doznającym przemocy w Jastrzębiu-Zdroju

PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE:
Reaguj!

Jeżeli zaobserwujesz akt przemocy w swoim otoczeniu lub staniesz się jego ofiarą, jak najszybciej zgłoś sytuację odpowiednim służbom. Poczucie bezpieczeństwa to jedno z podstawowych praw człowieka i nic nie powinno tego zmienić.

NAJWIĘKSZYM SPRZYMIERZEŃCEM PRZEMOCY JEST OBOJĘTNOŚĆ