Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

 

Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.71.139.2020 z dnia 22 lipca 2020 roku Miasto Jastrzębie- Zdrój- Miasto na prawach Powiatu uzyskało informację o przyznaniu środków w wysokości 432 453 zł w ramach realizacji projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19". W ramach środków europejskich otrzymano 364 471,39 zł- (84,28% dofinansowania), ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego 67 981,61 zł (15,72 % dofinansowania). Środki te zostały przeznaczone na zakup sprzętu i oprogramowania na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania oraz oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością, zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią, w tym zakup środków ochrony indywidualnej w postaci maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych oraz zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej. Termin realizacji projektu od 04.08.2020r. do 30.11.2020r.

Zakupiono 151 laptopów, 3 telewizory, 88 drukarek, 3 ozonatory, wyposażono 6 miejsc kwarantanny w łózka, szafy, stoły, krzesła, stoliki nocne, wydano 1 714 maseczek, 8 500 rękawiczek oraz 335 litrów płynu do dezynfekcji.