SOS dla Seniora- dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej

 

Projekt „SOS dla Seniora- dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej” RPO WSL 9.2.5

Okres realizacji: 01.01.2019r.- 31.12.2021r.

Wartość projektu: 4 533 879,83 zł w tym: 4 216 508,24 zł- dofinansowanie; 317 371,59 zł- wkład własny

Poziom dofinansowania: 85%- środki UE; 8%- budżet państwa; 7%- wkład własny

Lider projektu: Stowarzyszenie „EBI ASSOCIATION”; ul. Armii Krajowej 25; 44-330 Jastrzębie- Zdrój odpowiedzialny za:

Partner 1: Jastrzębie- Zdrój- Miasto na prawach powiatu odpowiedzialny za:

Partner 2: Opiekanova sp. zo.o.; ul. Inżynierska 78A/12; 81-512 Gdynia odpowiedzialny za:Cel projektu: stworzenie skoordynowanego systemu wsparcia 300 uczestników projektu w wieku 60+ nie w pełni samodzielnych z Jastrzębia- Zdroju. Wsparcie zindywidualizowanymi usługami opiekuńczymi zaplanowanymi dla danego uczestnika projektu. Pomoc w postaci teleopieki, pomocy doraźnej w domach i lokalnej społeczności w tym możliwość korzystania z zajęć Klubu Seniora i domowej usługi wytchnieniowej. Usługi pomocy sąsiedzkiej i wolontariat Seniora.

Działania projektu:

  1. Teleopieka- 300 osób
  2. Usługi doraźne- sprzątanie, zakupy, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, usługi higieniczne doraźne, spotkania, spacery, towarzyszenie w kościele, urzędach, itp.- min. 150 osób
  3. Usługi aktywizujące i prewencyjne- zajęcia w Klubie Seniora, zajęcia grup wsparcia z psychologiem, animacje sportowe i wydarzenia społeczne, wolontariat senioralny – min. 100 osób
  4. Usługi wytchnieniowe w domu- 20 osób
  5. Wolontariat usług sąsiedzkich- min. 20 osób