SOS dla Seniora- dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej

 

Projekt „SOS dla Seniora- dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej” RPO WSL 9.2.5

Okres realizacji: 01.01.2019r.- 31.12.2021r.

Wartość projektu: 4 533 879,83 zł w tym: 4 216 508,24 zł- dofinansowanie; 317 371,59 zł- wkład własny

Poziom dofinansowania: 85%- środki UE; 8%- budżet państwa; 7%- wkład własny

Lider projektu: Stowarzyszenie „EBI ASSOCIATION”; ul. Armii Krajowej 25; 44-330 Jastrzębie- Zdrój odpowiedzialny za:

 • organizacje pracy ekspertów wsparcia,
 • prace zespołu interdyscyplinarnego,
 • prowadzenie zajęć w Klubu Seniora (pn- pt 9:00-13:00),
 • organizacja wolontariatu,
 • rozliczenie dofinansowania, sprawozdawczość

Partner 1: Jastrzębie- Zdrój- Miasto na prawach powiatu odpowiedzialny za:

 • wskazanie min. 50 podopiecznych (podłączenie 75 do teleopieki),
 • analizę kwalifikowalności zgłoszonych kandydatów (wywiad środowiskowy),
 • pomoc w tworzeniu sieci samopomocowej u podopiecznych OPS,
 • diagnozowanie potrzeb podopiecznych,
 • pracę socjalną z podopiecznymi OPS,
 • monitoring działań i jakości usług,
 • punkt informacyjny, przyjmowanie zgłoszeń,
 • zabezpieczenie miejsca realizacji Klubu Seniora w godzinach 9:00- 13:00 (Miasto),

Partner 2: Opiekanova sp. zo.o.; ul. Inżynierska 78A/12; 81-512 Gdynia odpowiedzialny za:

 • sprzęt i oprogramowanie do opieki zdalnej,
 • prowadzenie archiwum nagrań z rozmów z podopiecznymi,
 • monitoring działań w domach Seniorów,
 • przyjmowanie zgłoszeń Seniorów na usługi domowe,
 • prowadzenie całodobowego centrum teleopieki,
 • prowadzenie usług opiekuńczych doraźnych i wytchnieniowychCel projektu: stworzenie skoordynowanego systemu wsparcia 300 uczestników projektu w wieku 60+ nie w pełni samodzielnych z Jastrzębia- Zdroju. Wsparcie zindywidualizowanymi usługami opiekuńczymi zaplanowanymi dla danego uczestnika projektu. Pomoc w postaci teleopieki, pomocy doraźnej w domach i lokalnej społeczności w tym możliwość korzystania z zajęć Klubu Seniora i domowej usługi wytchnieniowej. Usługi pomocy sąsiedzkiej i wolontariat Seniora.

Działania projektu:

 1. Teleopieka- 300 osób
 2. Usługi doraźne- sprzątanie, zakupy, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, usługi higieniczne doraźne, spotkania, spacery, towarzyszenie w kościele, urzędach, itp.- min. 150 osób
 3. Usługi aktywizujące i prewencyjne- zajęcia w Klubie Seniora, zajęcia grup wsparcia z psychologiem, animacje sportowe i wydarzenia społeczne, wolontariat senioralny – min. 100 osób
 4. Usługi wytchnieniowe w domu- 20 osób
 5. Wolontariat usług sąsiedzkich- min. 20 osób