Wydawanie paczek żywnościowych 2022

 
Wydawanie paczek żywnościowych w godzinach

od 8.00 do 12.00

w niżej wyznaczonych terminach, zgodnie ze wskazaną literą alfabetu:

 

28 wrzesień 2022 r.–osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę A – G

30 wrzesień 2022 r.-osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę H - M

04 październik 2022 r.– osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę N – R

06 październik 2022 r.– osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę S – Ż

 

UWAGA!

 

Warunkiem otrzymania paczki jest zakwalifikowanie do wskazanej pomocy przez pracownika socjalnego tut. Ośrodka, właściwego dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.

Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego