Działania towarzyszące 2022r.

Informacja o prowadzonych działaniach towarzyszących dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2021

  1. Działania w ramach środków towarzyszących nie objęte dofinansowaniem Programu:

W ramach w/w Programu od miesiąca lutego 2022r. do miesiąca lipca 2022r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju przeprowadzi, w ramach środków towarzyszących, zajęcia z psychologiem pt. „Jak dbać o swoje zdrowie psychiczne”

 

Zajęcia odbędą się :

30 maja 2022r. w godzinach od 10:00 do 11:00

w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9.O kolejnych terminach zajęć będziemy informować na bieżąco.

W zajęciach mogą wziąć udział osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach w/w Programu.

 

Ponadto, w ramach działań towarzyszących, osoby zakwalifikowane do udziału w powyższym Programie systematycznie uczestniczą w Centrum Integracji Społecznej, Klubie Integracji Społecznej, są objęte pracą socjalną, pomocą w formie asystenta rodziny.  1. Działania w ramach środków towarzyszących objęte dofinansowaniem Programu:

 

Warsztaty o tematyce żywieniowej, ekonomicznej oraz gospodarowaniu budżetem

 

Powyższe warsztaty odbędą się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9 w terminie 18..05.2022r. w godzinach od 09:00 do 11:00 oraz od 11:30 do 13:30.

 

 

W warsztatach mogą wziąć udział osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach w/w Programu.

 

Wydarzenie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020