Jumpmenu Module


 

 

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Obecnie trwa realizacja Podprogramu 2017, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, określonego w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 930 - (1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie dokumentu wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

 

Do czerwca 2018 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9 – jako OPL, osoby które spełniają kryteria dochodowe, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Każda z osób otrzyma paczki żywnościowe, składające się z : makaronu jajecznego, ryżu białego, herbatników, mleka UHT, sera podpuszczkowego dojrzewającego, groszku z marchewką, fasoli białej, koncentratu pomidorowego, powideł śliwkowych, gulaszu wieprzowego z warzywami, filetu z makreli w oleju, szynki drobiowej, cukru białego, oleju rzepakowego, szynki wieprzowej mielonej, pasztetu wieprzowego, makaronu kukurydzianego bezglutenowego, kaszy gryczanej, buraków wiórek.

 

Prócz wsparcia żywnościowego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9 – jako OPL realizować będzie cykliczne działania przy współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności takie jak prace społecznie użyteczne, wsparcie psychologiczne, praca asystenta rodziny, zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych, działanie Klubu Integracji Społecznej. Osoby korzystające ze wsparcia z POPŻ w województwie śląskim będą również mogły wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy, która realizowana jest w ramach Programu.

 

Ewentualne skargi dotyczące sposobu realizacji dystrybucji przyjmuje Minister Pracy i Polityki Społecznej, na adres korespondencji: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

 

 

 

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie www.mpips.gov.pl (pomoc społeczna – programy – program operacyjny).