Wydawanie paczek żywnościowych 2017

Wydawanie paczek żywnościowych w godzinach

od 8.00 do 12.00

w niżej wyznaczonych terminach, zgodnie ze wskazaną literą alfabetu:

 

 

 

24 Kwiecień 2018 r.–osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę A – G


26 Kwiecień 2018 r.-osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę H - M


10 Maj 2018 r.– osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę N – R


15 Maj 2018 r.– osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę S – Ż

 

 

24 Maj 2018 r.–osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę A – G


29 Maj 2018 r.-osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę H - M


5 Czerwiec 2018 r.– osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę N – R


7 Czerwiec 2018 r.– osoby z nazwiskami zaczynającymi się na literę S – Ż


UWAGA!


Warunkiem otrzymania paczki jest zakwalifikowanie do wskazanej pomocy przez pracownika socjalnego tut. Ośrodka, właściwego dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.

Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego