Jumpmenu Module


 

Działania towarzyszące

Informacja o prowadzonych działaniach towarzyszących dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2017

1. Działania w ramach środków towarzyszących nie objęte dofinansowaniem Programu:

W ramach w/w Programu od miesiąca października 2017r. do miesiąca czerwca 2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju przeprowadzi, w ramach środków towarzyszących, zajęcia z psychologiem pt. „Wsparcie psychologiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez poszukiwanie zasobów do radzenia sobie w sytuacjach trudnych”

 

Zajęcia odbędą się :

23 października 2017r. w godzinach od 9:00 do 10:00

27 listopada 2017r. w godzinach od 11:00 do 12:00

04 grudnia 2017r. w godzinach od 11:00 do 12:00

31 stycznia 2018r. w godzinach od 11:00 do 12:00

28 luty 2018r. w godzinach od 11:00 do 12:00

05 marzec 2018r. w godzinach od 11:00 do 12:00

20 kwietnia 2018r. w godzinach od 11:00 do 12:00

07 maja 2018r. w godzinach od 11:00 do 12:00

20 czerwca 2018r. w godzinach od 11:00 do 12:00


w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9.

 

O kolejnych terminach zajęć będziemy informować na bieżąco.

W zajęciach mogą wziąć udział osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach w/w Programu.

Ponadto, w ramach działań towarzyszących, osoby zakwalifikowane do udziału w powyższym Programie systematycznie uczestniczą w pracach społecznie użytecznych organizowanych przez tut. Ośrodek.

 

2. Działania w ramach środków towarzyszących objęte dofinansowaniem Programu:

 

Warsztaty kulinarne, warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia oraz warsztaty edukacji ekonomicznej „Jedz zdrowo i mądrze”

 

Powyższe warsztaty odbędą się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9 w niżej podanych terminach:

- 16.11.2017r. godz. 9:00 do 13:00

- 24.10.2017r. godz. 9:00 do 13:00

 

Tematyka warsztatów:

  1. Jak zapobiegać otyłości u dzieci i dorosłych
  2. Zdrowe żywienie nie musi być nudne
  3. Planowanie zakupów - nie marnuj pieniędzy
  4. Sprytne przepisy na zapiekanki

 

W warsztatach mogą wziąć udział osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach w/w Programu.

 

 

Wydarzenie jest finansowane ze środków

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020