Środowiskowy Dom Samopomocy

 

Środowiskowy Dom Samopomocy na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój mieści się przy ul. Szkolnej 1. Jest to placówka pobytu dziennego przeznaczona dla 60 osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną w tym ze spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnością sprzężoną. Świadczone są w niej usługi od poniedziałku do piątku w zakresie indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi, a także treningów umiejętności społecznych. Polegają one na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności niezbędnych do wykonywania codziennych czynności i funkcjonowania w życiu społecznym.

 

Uczestnikiem Środowiskowego Domu Samopomocy może być osoba niepełnosprawna powyżej 18 roku życia, która z powodu przewlekłej choroby psychicznej, niepełnosprawności intelektualnej, innych przewlekłych zaburzeń psychicznych lub ze spektrum autyzmu, ma trudności w codziennym funkcjonowaniu. Kandydat na uczestnika musi być mieszkańcem Miasta Jastrzębie-Zdrój, jednakże istnieje również możliwość przyjęcia do ŚDS osób z terenu innych gmin pod warunkiem zawarcia stosownego porozumienia. Aktualnie Miasto Jastrzębie-Zdrój ma zawarte porozumienia z Gminą Mszana, Gminą Hażlach, Gminą Świerklany, Gminą Zebrzydowice, Miastem Żory oraz Powiatem Pszczyńskim.


Przed wydaniem decyzji o skierowaniu do placówki, pracownik socjalny przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy w celu ustalenia sytuacji finansowej i rodzinnej wnioskodawcy, jednakże niezależnie od wysokości dochodu usługi świadczone są nieodpłatnie.