Aktywny Samorząd

W 2022 roku w ramach programu „Aktywny Samorząd” realizowane będą następujące zadania:

  1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

d) Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;

 

Termin przyjmowania wniosków w ramach Modułu I :

 

- od dnia 01 marca 2022r. do 31 sierpnia 2022r.

 

  1. Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

Termin przyjmowania wniosków w ramach Modułu II :

- od dnia 01 marca 2022r. do dnia 31 marca 2022r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022)

- od dnia 01 września 2022r. do dnia 10 października 2022r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023

 

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I i Modułu II można składać w formie papierowej i elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl). W celu złożenia dokumentów elektronicznie należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny.

Przypominamy i zachęcamy – możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!!

Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2022 roku.