Jumpmenu Module


 

Harmonogram wypłaty świadczeń pieniężnych

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż decyzje w których zostanie nadany rygor natychmiastowej wykonalności zrealizowane będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (najbliższy termin wynikający z poniższego harmonogramu) . Natomiast decyzje bez rygoru w terminie od 14 dnia do 31 dnia po odebraniu decyzji.

 

MARZEC 2022r.


ZASIŁKI CELOWE,

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI OKRESOWE

PRZELEW NA KONTO BANKOWE

PRZEKAZ POCZTOWY

03.03.2022r.

08.03.2022r.

10.03.2022r.

15.03.2022r.

17.03.2022r.

22.03.2022r.

24.03.2022r.

29.03.2022r.

31.03.2022r.

05.04.2022r.

ZASIŁKI  STAŁE

25.03.2022r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

30.03.2022r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

500 +

30.03.2022r.

 


KWIECIEŃ 2022r.


ZASIŁKI CELOWE,

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI OKRESOWE

PRZELEW NA KONTO BANKOWE

PRZEKAZ POCZTOWY

07.04.2022r.

12.04.2022r.

14.04.2022r.

19.04.2022r.

21.04.2022r.

26.04.2022r.

28.04.2022r.

02.05.2022r.

ZASIŁKI  STAŁE

25.04.2022r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

29.04.2022r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

500 +

29.04.2022r.

 

 

MAJ 2022r.


ZASIŁKI CELOWE,

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI OKRESOWE

PRZELEW NA KONTO BANKOWE

PRZEKAZ POCZTOWY

05.05.2022r.

10.05.2022r.

12.05.2022r.

17.05.2022r.

19.05.2022r.

24.05.2022r.

26.05.2022r.

01.06.2022r.

ZASIŁKI  STAŁE

25.05.2022r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

27.05.2022r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

500 +

27.05.2022r.

 

 

CZERWIEC 2022r.

 

ZASIŁKI CELOWE,

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI OKRESOWE

PRZELEW NA KONTO BANKOWE

PRZEKAZ POCZTOWY

02.06.2022r.

07.06.2022r.

09.06.2022r.

14.06.2022r.

17.06.2022r.

21.06.2022r.

23.06.2022r.

28.06.2022r.

30.06.2022r.

05.07.2022r.

ZASIŁKI  STAŁE

24.06.2022r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

29.06.2022r.