Jumpmenu Module


 

Kalendarium

 

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

SIERPIEŃ 2020r.


ZASIŁKI CELOWE,

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI OKRESOWE

KASA/KONTO BANKOWE

PRZEKAZ POCZTOWY

14.08.2020r.

18.08.2020r.

21.08.2020r.

25.08.2020r.

31.08.2020r.

31.08.2020r.

ZASIŁKI STAŁE

25.08.2020r.

PRACE SPOŁECZNIE-UŻYTECZNE

10.08.2020r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

28.08.2020r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

500 +

28.08.2020r.

 

 

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

WRZESIEŃ 2020r.


ZASIŁKI CELOWE,

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI OKRESOWE

KASA/KONTO BANKOWE

PRZEKAZ POCZTOWY

14.09.2020r.

17.09.2020r.

21.09.2020r.

25.09 .2020r.

30.09.2020r.

30.09.2020r.

ZASIŁKI STAŁE

25.09.2020r.

PRACE SPOŁECZNIE-UŻYTECZNE

10.09.2020r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

28.09.2020r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

500 +

28.09.2020r.