Jumpmenu Module


 

Kalendarium

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

CZERWIEC 2020r.

 

ZASIŁKI CELOWE,

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI OKRESOWE

KONTO BANKOWE

PRZEKAZ POCZTOWY

15.06.2020r.

19.06.2020r.

22.06.2020r.

25.06.2020r.

30.06.2020r.

30.06.2020r.

ZASIŁKI STAŁE

25.06.2020r.

PRACE SPOŁECZNIE-UŻYTECZNE

10.06.2020r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

26.06.2020r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

500 +

26.06.2020r.

 

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

LIPIEC 2020r.

 

ZASIŁKI CELOWE,

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI OKRESOWE

KONTO BANKOWE

PRZEKAZ POCZTOWY

14.07.2020r.

17.07.2020r.

21.07.2020r.

24.07.2020r.

31.07.2020r.

31.07.2020r.

ZASIŁKI STAŁE

24.07.2020r.

PRACE SPOŁECZNIE-UŻYTECZNE

10.07.2020r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

30.07.2020r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

500 +

30.07.2020r.

 

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

SIERPIEŃ 2020r.


ZASIŁKI CELOWE,

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI OKRESOWE

KONTO BANKOWE

PRZEKAZ POCZTOWY

14.08.2020r.

18.08.2020r.

21.08.2020r.

25.08.2020r.

31.08.2020r.

31.08.2020r.

ZASIŁKI STAŁE

25.08.2020r.

PRACE SPOŁECZNIE-UŻYTECZNE

10.08.2020r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

 

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

500 +