Jumpmenu Module


 

Harmonogram wypłaty świadczeń pieniężnych

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

SIERPIEŃ 2021r.

 

ZASIŁKI CELOWE,

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI OKRESOWE

KASA OŚRODKA

lub

KONTO BANKOWE

PRZEKAZ POCZTOWY

13.08.2021r.

18.08.2021r.

31.08.2021r.

31.08.2021r.

ZASIŁKI STAŁE

25.08.2021r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

27.08.2021r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

500 +

27.08.2021r.

 

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

WRZESIEŃ 2021r.

 

ZASIŁKI CELOWE,

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI OKRESOWE

KASA OŚRODKA

lub

KONTO BANKOWE

PRZEKAZ POCZTOWY

14.09.2021r.

17.09.2021r.

30.09.2021r.

30.09.2021r.

ZASIŁKI STAŁE

24.09.2021r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

28.09.2021r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

500 +

28.09.2021r.

 

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

PAŹDZIERNIK 2021r.

 

ZASIŁKI CELOWE,

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI OKRESOWE

KASA OŚRODKA

lub

KONTO BANKOWE

PRZEKAZ POCZTOWY

14.10.2021r.

18.10.2021r.

28.10.2021r.

28.10.2021r.

ZASIŁKI STAŁE

25.10.2021r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW


POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

500 +


 

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

LISTOPAD 2021r.

 

ZASIŁKI CELOWE,

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI OKRESOWE

KASA OŚRODKA

lub

KONTO BANKOWE

PRZEKAZ POCZTOWY

16.11.2021r.

19.11.2021r.

30.11.2021r.

30.11.2021r.

ZASIŁKI STAŁE

25.11.2021r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW


POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

500 +


 

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

GRUDZIEŃ 2021r.

 

ZASIŁKI CELOWE,

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI OKRESOWE

KASA OŚRODKA

lub

KONTO BANKOWE

PRZEKAZ POCZTOWY

14.12.2021r.

17.12.2021r.

22.12.2021r.

27.12.2021r.

30.12.2021r.

30.12.2021r.

ZASIŁKI STAŁE

23.12.2021r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW


POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

500 +