Jumpmenu Module


 

Harmonogram wypłaty świadczeń pieniężnych

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

STYCZEŃ 2022r.

 

ZASIŁKI CELOWE,

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI OKRESOWE

KONTO BANKOWE

PRZEKAZ POCZTOWY

20.01.2022r.

25.01.2022r.

31.01.2022r.

31.01.2022r.

ZASIŁKI STAŁE

25.01.2022r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

28.01.2022r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

500 +

28.01.2022r.

 

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

LUTY 2022r.

 

ZASIŁKI CELOWE,

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI OKRESOWE

KONTO BANKOWE

PRZEKAZ POCZTOWY

15.02.2022r.

18.02.2022r.

28.02.2022r.

28.02.2022r.

ZASIŁKI STAŁE

25.02.2022r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

25.02.2022r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

500 +

25.02.2022r.

 

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

MARZEC 2022r.

 

ZASIŁKI CELOWE,

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI OKRESOWE

KONTO BANKOWE

PRZEKAZ POCZTOWY

17.03.2022r.

22.03.2022r.

31.03.2022r.

31.03.2022r.

ZASIŁKI STAŁE

25.03.2022r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

30.03.2022r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

500 +

30.03.2022r.

 

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

KWIECIEŃ 2022r.

 

ZASIŁKI CELOWE,

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI OKRESOWE

KONTO BANKOWE

PRZEKAZ POCZTOWY

14.04.2022r.

19.04.2022r.

29.04.2022r.

29.04.2022r.

ZASIŁKI STAŁE

25.04.2022r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

29.04.2022r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

500 +

29.04.2022r.

 

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

MAJ 2022r.

 

ZASIŁKI CELOWE,

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI OKRESOWE

KONTO BANKOWE

PRZEKAZ POCZTOWY

13.05.2022r.

18.05.2022r.

30.05.2022r.

30.05.2022r.

ZASIŁKI STAŁE

25.05.2022r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

27.05.2022r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

500 +

27.05.2022r.

 

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

CZERWIEC 2022r.

 

ZASIŁKI CELOWE,

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI OKRESOWE

KONTO BANKOWE

PRZEKAZ POCZTOWY

14.06.2022r.

17.06.2022r.

30.06.2022r.

30.06.2022r.

ZASIŁKI STAŁE

24.06.2022r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

29.06.2022r.