Jumpmenu Module


 

Kalendarium

 

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

WRZESIEŃ 2020r.


ZASIŁKI CELOWE,

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI OKRESOWE

KASA/KONTO BANKOWE

PRZEKAZ POCZTOWY

14.09.2020r.

17.09.2020r.

21.09.2020r.

25.09 .2020r.

30.09.2020r.

30.09.2020r.

ZASIŁKI STAŁE

25.09.2020r.

PRACE SPOŁECZNIE-UŻYTECZNE

10.09.2020r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

28.09.2020r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

500 +

28.09.2020r.

 

 

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

PAŹDZIERNIK 2020r.

 

ZASIŁKI CELOWE,

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI OKRESOWE

KASA / KONTO BANKOWE

PRZEKAZ POCZTOWY

14.10.2020r.

16.10 .2020r.

21.10.2020r.

26.10.2020r.

30.10.2020r.

30.10.2020r.

ZASIŁKI STAŁE

23.10.2020r.

PRACE SPOŁECZNIE-UŻYTECZNE

09.10.2020r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

28.10.2020r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

500 +

28.10.2020r.

 

 

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

LISTOPAD 2020r.

 

ZASIŁKI CELOWE,

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI OKRESOWE

KASA / KONTO BANKOWE

PRZEKAZ POCZTOWY

13.11.2020r.

16.11.2020r.

20.11.2020r.

26.11.2020r.

30.11.2020r.

30.11.2020r.

ZASIŁKI STAŁE

25.11.2020r.

PRACE SPOŁECZNIE-UŻYTECZNE

10.11.2020r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

27.11.2020r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

500 +

27.11.2020r.

 

 

 

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

GRUDZIEŃ 2020r.

 

ZASIŁKI CELOWE,

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI OKRESOWE

KASA / KONTO BANKOWE

PRZEKAZ POCZTOWY

14.12.2020r.

17.12.2020r.

23.12.2020r.

29.12.2020r.

30.12.2020r.

30.12.2020r.

ZASIŁKI STAŁE

23.12.2020r.

PRACE SPOŁECZNIE-UŻYTECZNE

10.12.2020r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

21.12.2020r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

500 +

21.12.2020r.