Jumpmenu Module


 

Aktualności

konsultacje społeczne w sprawie odpłatności za DDP

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – dziennych domach pomocy

Czas trwania konsultacji od 20 do 23 lipca 2021 r.