Jumpmenu Module


 

Aktualności

UWAGA!!! WAŻNY KOMUNIKAT

UWAGA!!!!


W związku z pojawiającymi się informacjami, iż w naszym mieście pojawiły się osoby, które przedstawiają się jako pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej i proponują odpłatną pomoc m. in. w zrobieniu zakupów bądź posprzątaniu mieszkania informujemy, jak odróżnić pracownika socjalnego od potencjalnego oszusta.


Oto lista wskazówek rekomendowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:


1. Osobę, która przychodzi sprawdzić sytuację trzeba poprosić o okazanie legitymacji służbowej, ponieważ każdy pracownik socjalny ją posiada. Na legitymacji  widnieje zdjęcie pracownika i pieczątka Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu - Zdroju. Osoby, która odmawia okazania legitymacji, należy nie wpuszczać do domu.
2. Zadzwonić lub sprawdzić w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu - Zdroju, czy osoba podająca się za pracownika socjalnego to faktycznie pracownik Ośrodka. (tel. 32 43 49 657).
3. Zwrócić uwagę, jaki dokument wypełnia osoba, która chce sprawdzić sytuację. Pracownik socjalny powinien mieć kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego, który wypełnia wspólnie z osobą lub rodziną  podczas wizyty.
4. Pracownik socjalny nie prosi o pokazanie oszczędności ani nie ustala miejsca, w którym ktoś je trzyma, w celu sprawdzenia, czy są przechowywane w bezpieczny sposób. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu - Zdroju nie zbierają żadnych środków pieniężnych  od osób prywatnych. Rozliczenia prowadzone są przelewami bankowymi.
5. Pracownik socjalny nie prosi o kawę, czy herbatę. Prośba o zrobienie kawy, czy herbaty powinna wzbudzić naszą czujność, gdyż może mieć na celu odwrócenie uwagi lub doprowadzić do sytuacji, w której osoba nas odwiedzająca  zostanie na chwilę sama.
6. Pracownik socjalny nie zaczepia ludzi na ulicy i nie proponuje możliwości otrzymania dofinansowania (np. opłat za energię elektryczną), po sprawdzeniu sytuacji mieszkaniowej. Pracownicy socjalni nie przydzielają pomocy finansowej bez wcześniejszego przeprowadzenia wywiadu i wydania decyzji administracyjnej, którą każda starająca się o pomoc osoba otrzymuje na piśmie.
7. W razie wątpliwości i podejrzeń, że osoba, która się podaje za pracownika socjalnego nim nie jest, należy zgłosić ten fakt niezwłocznie policji (112).

 

Zwracamy się także do osób młodych, aby przekazały wiedzę seniorom w swoich rodzinach. Świadomość mechanizmów działania oszustów może skutecznie zapobiegać tego rodzaju sytuacjom. W sytuacjach budzących jakiekolwiek podejrzenia, że mamy do czynienia z oszustem, należy jak najszybciej skontaktować się z Policją – 112.