Jumpmenu Module


 

Aktualności

Praca specjalisty psychoterapii uzależnień w wymiarze 54 h w ramach realizacji projektu „O krok do przodu”

 

OFERTA:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju zatrudni specjalistę psychoterapii uzależnień w wymiarze 54 h w ramach realizacji projektu „O krok do przodu” realizowanego przez Jastrzębie-Zdrój- Miasto na prawach Powiatu/Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu- Zdroju w ramach Priorytetu IX -Włączenie Społeczne dla działania 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.6. – Programy Aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR. - >> czytaj dalej ->>