Aktualności

Międzynarodowa Kampania „Biała Wstążka – 16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć”

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju przypomina, iż od 25 listopada do 10 grudnia rozpoczyna się Międzynarodowa Kampania „Biała Wstążka – 16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć”.

25 listopada – Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy

10 grudzień – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Wybór dat nie jest przypadkowy, ma nam przypominać, że prawa kobiet są prawami człowieka.

 

 

 

 

 

 

 

Pamiętajmy, że przemoc to zamierzone działanie lub brak działania (zaniedbanie) naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące psychiczne i fizyczne cierpienie i szkody.

W dniach od 25 listopada do 2 grudnia

w godzinach od 10.00-12.00
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie pełnić będą dyżur pod nr tel. 578 626 053
Osoby doświadczające przemocy lub świadków prosimy o kontakt