Jumpmenu Module


 

Aktualności

Święto pracowników socjalnych

 

21 listopada obchodzimy święto pracowników socjalnych, jak również pracowników służb społecznych.

Zapewniają wielu ludziom podstawowe warunki do życia: organizując pomoc finansową, rzeczową, a także psychiczną.

W tym zawodzie istotne znaczenie odgrywa poszanowanie godności drugiego człowieka, jak również jego prawa do samostanowienia.