Aktualności

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.71.139.2020 z dnia 22 lipca 2020 roku Miasto Jastrzębie- Zdrój- Miasto na prawach Powiatu uzyskało informację o przyznaniu środków w wysokości 432 453 zł w ramach realizacji projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19".  W ramach środków europejskich otrzymano 364 471,39 zł- (84,28% dofinansowania), ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego 67 981,61 zł (15,72 % dofinansowania). Projekt jest kierowany do wszystkich dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie naszego Miasta. Oznacza to, że wszystkie zakupione sprzęty i produkty trafią do 3 placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz chętnych rodzin zastępczych. Środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością, zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią, w tym zakup środków ochrony indywidualnej w postaci maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych oraz zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych. Termin realizacji projektu od 04.08.2020r. do 30.11.2020r.

Dotychczas zakupiono 151 laptopów, 3 telewizory, spodziewamy się dostawy 88 urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, skaner, ksero), częściowo wyposażono 6 miejsc kwarantanny w łózka, szafy, stoły, krzesła, stoliki nocne. Wydano 1 714 maseczek, 8 500 rękawiczek oraz 335 litrów płynu do dezynfekcji. Planuje się jeszcze zakup przyłbic, 3 ozonatorów oraz doposażenie miejsc kwarantanny. Za realizację projektu odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju.