Jumpmenu Module


 

Aktualności

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dnia 1 kwietnia 2020r. dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. (klik)

 

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III mogą być składane w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 4 września 2020 roku. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.

 

Wnioski mogą być składane poprzez System Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON (system SOW) – https://sow.pfron.org.pl/.

 

Przyjmowanie wniosków w systemie SOW rozpoczyna się 10 kwietnia bieżącego roku. Jednakże wypłaty środków będą możliwe dopiero po podpisaniu umowy z PFRON w sprawie realizacji w/w programu i otrzymaniu środków finansowych.

 

W przypadku braku możliwości skorzystania przez Wnioskodawcę z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np. osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie). Możliwość złożenia wniosku w systemie SOW mają również osoby, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w systemie.

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi. (klik).

Załączniki:
Download this file (Wniosek Moduł III.docx)Wniosek Moduł III.docx46 Kb