Aktualności

Przetarg nieograniczony pn "Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom, dzieciom, mężczyznom"

Ogłoszenie o zamówieniu

Na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl znajduje się ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn. "Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom, dzieciom, mężczyznom".

Termin składania ofert: 29 października 2010 r. godz. 12.45. pok. 40

Termin otwarcia ofert : 29 października 2010 r. o godz. 13:00 pok. 57