Aktualności

Przetarg nieograniczony pn "Wydawanie gorącego posiłku lub suchego prowiantu osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej".

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

Na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl znajduje się ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn. "Wydawanie gorącego posiłku lub suchego prowiantu osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej".

Termin składania ofert: 29 października 2010 r. godz. 10.45. pok. 40

Termin otwarcia ofert : 29 października 2010 r. o godz. 11:00 pok. 57