Aktualności

Międzynawowego Dnia Walki z Ubóstwem - 17 Października

Chcąc w szczególny sposób zaakcentować społeczności lokalnej problem ubóstwa

Chcąc w szczególny sposób zaakcentować społeczności lokalnej problem ubóstwa i włączając się w obchody Międzynawowego Dnia Walki z Ubóstwem, 15 października od godziny 9: 00 był wydawany gorący posiłek – grochówka na placu przy parafii św. Katarzyny.

W holu siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Opolskiej 9 już od 11 października można było oglądać wystawę prac fotograficznych.