Jumpmenu Module


 

Aktualności

Oferta pracy - pracownik socjalny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9 poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku pracownik socjalny.

 

Zakres obowiązków.

Realizacja zadań wynikających z obowiązujących przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz innych ustaw i aktów prawnych m.in.:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, m.in. w oparciu o procedurę "Niebieskie karty", rozeznanie potrzeb środowiska i dostosowania różnorodnych form pomocy
  • podejmowanie wszechstronnych działań pomocowych na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, osób stosujących przemoc m.in. w ramach prac zespołu interdyscyplinarnego, grup roboczych i innych działań zmierzających do rozwiązania problemu
  • monitorowanie środowisk, w których występuje przemoc w rodzinie

 

Wskazane doświadczenie pracy z rodziną z problemem przemocy oraz odbyte szkolenia w powyższym zakresie.

 

Informacja można uzyskać pod tel. 32 434 96 59

Podania można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej pokój 59 do 23.03.2016r.