Jumpmenu Module


 

Aktualności

Oferty pracy

Informacje o pracodawcy: Ośrodek Pomocy Społecznej Jastrzębie-Zdrój ul. Opolska 9
Sekretariat: tel. 32 434 96 57

Osoba kontaktowa: Helena Nowak tel. 32 434 96 59 fax 32 474 01 46, pok. 59, I piętro

Informacje o ofercie pracy nr 1:

 • Liczba stanowisk: 2
 • Liczba etatów: 1 + 1/2
 • Zmianowość: praca na 2 zmiany
 • Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej Jastrzębie-Zdrój ul. Opolska 9
 • Nazwa stanowiska: psycholog w Punkcie Interwencji Kryzysowej przy OPS w Jastrzębiu-Zdroju
 • Wymagane wykształcenie: wyższe
 • Rodzaj umowy: umowa o pracę
 • Wymagany staż pracy / doświadczenie zawodowe: 3 lata, doświadczenie w zawodzie
 • Data rozpoczęcia zatrudnienia: 01.03.2016r.
 • Okres zatrudnienia: 6 m-cy z możliwością przedłużenia
 • Wysokość wynagrodzenia (brutto): 2000 - 2500zł

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe na kierunku psychologia.
 • 3 lata doświadczenia w zawodzie.
 • Mile widziane: studia podyplomowe, studium, kursy i szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, umiejętność pracy w zespole, gotowość do podnoszenia kwalifikacji, udziału w szkoleniach, superwizja.
 • Znajomość obsługi komputera.

 

Zakres wykonywanych zadań:

 • Pomoc psychologiczna osobom dorosłym, dzieciom i rodzinom przeżywającym różnego typu kryzysy i sytuacje trudne.
 • Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy.
 • Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych, warsztatowych.
 • Diagnoza kandydatów na rodziny zastępcze i rodzin zastępczych (opcjonalnie).
 • Diagnozowanie problemów rodzinnych, ocena zasobów rodziny.
 • Ocena mobilności i immobilności osób korzystających ze wsparcia w PIK.

 

Informacje o ofercie pracy nr 2:

 • Liczba stanowisk: 1
 • Liczba etatów: 1
 • Zmianowość: praca na 1 zmianę
 • Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej Jastrzębie-Zdrój ul. Opolska 9
 • Nazwa stanowiska: pracownik socjalny w Punkcie Interwencji Kryzysowej przy OPS w Jastrzębiu-Zdroju
 • Wymagane wykształcenie: wyższe, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
 • Rodzaj umowy: umowa o pracę
 • Wymagany staż pracy / doświadczenie zawodowe: doświadczenie w zawodzie
 • Data rozpoczęcia zatrudnienia: 01.03.2016r.
 • Okres zatrudnienia: 6 m-cy z możliwością przedłużenia
 • Wysokość wynagrodzenia (brutto): 2000zł

 

Wymagania:

 • Wykształcenie zgodne z wymaganiami uprawniającymi do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
 • Doświadczenia w pracy.
 • Mile widziane: doświadczenie w pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, kursy i szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej.

 

Zakres wykonywanych zadań:

 • Pomoc osobom dorosłym, młodzieży, dzieciom i rodzinom przeżywającym różnego typu kryzysy i sytuacje trudne.
 • Poradnictwo i praca socjalna dla klientów Punktu Interwencji Kryzysowej.
 • Informowanie o przysługujących prawach i uprawnieniach.
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami powołanymi do wspomagania osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.